Europos IT Services. Software development company. Belgrade Serbia

Pogled u prošlost - Europos istorijat kompanije

1991.  Informatička kuća HARON. Prvi projekat informacionog sistema za vođenje poslovnih knjiga firme MIPS.

1992.  Prvi projekat POS ( Point of Sale ) tehnologije urađen za EHOM Beograd, kao i prvo projekat restoranskog poslovanja za Ugostiteljsko preduzeće Višnjica iz Beograda.

1993.  Projekat POS ( Point of Sale ) tehnologije i restoranskog poslovanja za korisnike: Sport Cafe i Selecolor iz Beograda.

1994.  Projekat POS ( Point of Sale ) tehnologije za korisnike: Shop Invest, Jugotrade, NG, ŽGP Beograd.

1995.  Nova strateška orijentacija. HARON prvi sistem integrator u IT niši AIDC tehnologija. Istraživanje tržišta, selekcija svetske AIDC ponude, razvoj i prezentovanje novih solucija, edukacija domaćeg tržišta. Razvoj informacionog sistema na Windows platformi.

1996.  Ostvareno distributerstvo za Metrologic, Hand Held Products, Eltron, Bolet, članstvo u AIM, prvi nastupi na sajmovima, prvenstveno na sajmu tehnike u Beogradu, predstavljanjem POS sistema za ugostiteljstvo.

1997.  Nova rešenja iz oblasti maloprodaje, veleprodaje, proizvodnje, ugostiteljstva, na Windows platformi. Instalirani informacioni sistemi u kompanijama Gradis AB Beograd i GP Graditelj Beograd.

1998.  Uvođenje informacionih sistema kod novih klijenata: restoran Dubočica Zemun, preduzeće Hidronova Beograd, Korpus Beograd.

1999.  Integracija sa informatičkom kućom DUEL. Isporuke serverske i prateće opreme, WAN, LAN, VPN mreže za kompaniju Dunav osiguranje. Uvođenje informacionih sistema kod korisnika: SI Market Vranje, PIK Vrbas Diskont Beograd, Impex promet Niš, Cricket Market Beograd, Beko Beograd, Rotor Tivat, Mex Podgorica.

2000.  Uvođenje informacionih sistema kod korisnika: Lido Company Zemun, Good Food Beograd, Robna kuća Beograđanka.

2001.  Opremanje i uvođenje u operativni rad POS sistema kod korisnika: SI market, Fortuna Aranđelovac, Portobello Cafe, Sunce Beograd, Spanada, Sunce trgovina Sombor, Rotor Kotor.

2002.  Izdvajanje Microsoft tima, proizvodnje i servisa iz informatičke kuće DUEL. Konstituisanje firme EUROPOS kao specijalizovane informatičke kuće za projektovanje, programiranje i uvođenje u operativni rad POS sistema za maloprodaju i ugostiteljstvo, i strateško opredeljenje za rad na Microsoft platformi SQL .NET, Visual FOX Pro. Preuzimanje svih prava, obaveza i održavanja softvera i hardvera svih postojećih korisnika na Microsoft platformi. Opremanje i uvođenje u operativni rad informacionih sistema kod kornsika: SI Market Pančevo, SI Market Novi Sad, Dictum Factum Beograd, Mex Podgorica, Mex Nikšić, Europen, Cafe bar Identico, Anipet Beograd, VG Biroelektronika Bar, Univerzal Bijeljina, Ehom Commerce Bijeljina.

2002.  Kompletan prvi ERP informacioni sistem uveden u kompaniji PEPSI Cola A&P Dobanovci, baziran na Microsoft .NET tehnologiji.

2002.  Postignut dogovor sa grčkim maloprodajnim gigantom, kompanijom Veropoulos, o dugoročnoj saradnji i implementaciji informacionog sistema u prvom u nizu hipermarketa SuperVero na Novom Beogradu.

2003.  Postignut dogovor oko realizacije velikog projekta informacionog sistema Apotekarske ustanove Beograd. Takođe, i dogovor oko uvođenja informacionog sistema u belgijsku kompaniju URADI SAM. Brojni novi informacioni sistemi za kompanije na području Srbije i zemalja u okruženju. Uvođenje ugostiteljskih informacionih sistema kod klijenata: Villa Jelena, Maša Podgorica, Maša Budva. Uvođenje sistema obračuna PDV-a u sofverska rešenja kod svih korisnika na podrčju Crne Gore.

2004.  Opremanje i uvođenje u operativni rad POS sistema za Uradi Sam, objekat megamarketa na lokaciji Ada Huja, uvođenje informacionog sistema u petnaest objekata kod korisnika Mješovito Herceg Novi, informacioni sistem fabrike ulja Dunavka Veliko Gradište, informacioni sistem novog hipermarketa SuperVero na Konjarniku, dogovoren plasman fiskalnih uređaja proizvođača Galeb Group. Brojni informacioni sistemi uvedeni u srednjim i manjim kompanijama: sportski klub Colonial Sun, hotel Zlatnik, više objekata Trgovine Em-De, tri objekta kompanije TPC Orašac. Sproveden kompletan posao fiskalizacije svih instaliranih POS sistema prema uredbi Vlade Srbije.

2005.  Uvođenje sistema obračuna PDV-a u softverska rešenja kod svih korisnika u Srbiji. Postignut dogovor oko realizacije projekta informacionog sistema Crvenog krsta Srbije u centrali, u pet IT centara i 90 opština širom Srbije. Takođe i dogovor oko uvođenja informacionog sistema Crvenog krsta Crne Gore u preko 20 opštinskih ogranaka. Dogovor sa velikim sistemom Beograd put, oko instalacije softverskog rešenja. Start informacionog sistema u više od 100 apoteka u okviru informacionog sistema Apotekarske ustanove Beograd. Brojne realizacije i instalacije Europos informacionih rešenja poslovanja kod klijenata: Al-Idea Pančevo, Inter papir Beograd, BG Wellnes team, Herba Life, Auto centar Iveco, Tahoma, Martimex, Beri Prom Podgorica. Dogovor oko implementacije ugostiteljskih informacionih sistema u brojnim hotelima i restoranima: Hotel Prezident Kovilovo, Hotel Country Club Babe, Hotel Balkan Beograd, restoran Đepeto Zemun, restoran Sinđelić Beograd. Kupovina i preseljenje u nove prostorije na Novom Beogradu.

2005. Izrada informacionog rešenja za poslovanje benzinskih pumpi i prva instalacija takvog sistema kod kompanije Europact Podgorica, na 6 benzinskih pumpi.

2006.  Postignut dogovor sa kompanijom IDEA oko strateškog partnerstva i uvođenja informacionog sistema poslovanja buduće mreže hipermarketa. Start rada ERP sistema u velikom transportnom preduzeću LASTA i proširenje sistema na sve poslovne jedinice u Srbiji. Brojne instalacije u preduzećima koja se bave trgovinom, proizvodnjom, ugostiteljstvom i hotelijerstvom.

2007. Startovanje unapređenja informacionih rešenja kod velikih korisnika, uvođenjem novih modula. Start veleprodajnog poslovanja i modula likvidature u kompaniji IDEA. Proširenje informacionog sistema u kompaniji LASTA.

2008. Dogovor sa distributerima oko strateškog nastupa i plasmana Europos informacionih rešenja poslovanja na tržišta zemalja u okruženju. Brojne instalacije u preduzećima koja se bave trgovinom, proizvodnjom, ugostiteljstvom i hotelijerstvom.

2010. Uspešan nastup na tržištu Velike Britanije, osnivanjem zajedničke kompanije i plasmanom novog informacionog rešenja pod nazivom Commander, namenjenog poslovnim referencama iz oblasti ugostiteljstva i hotelijerstva.