Distribucija i logistika

Softver za Distribuciju i Logistiku • Hubie ERP sistem

Distribucija i logistika je podsistem informacionog sistema Hubie ERP namenjen planiranju i praćenju distribucije robe.

Sastoji se od sledećih parametara:

 • Potrošnja goriva
 • Automatsko formiranje naloga za distribuciju robe na osnovu definisanih ruta
 • Nalog za utovar
 • Vozni park
 • Nosivost kamiona
 • Privatni vozni park
 • Spoljni vozni park
 • Transportne regije
 • Evidencija pravaca distribucije
 • Evidencija potrošnje goriva
 • Pregled potrošnje goriva po tipovima vozila
 • Pregled porudžbina za utovar
 • Pregled isporučenih porudžbina
 • Pregled distribucija paketa u periodu
Softver za Distribuciju i Logistiku • Hubie ERP sistem
REQUIRES :
5 Ratings
Price:

Kategorije: ERP