Distribucija Podataka • ERP Softver

Modul distribucija podataka u informacionom sistemu Hubie ERP, omogućava dostupnost potrebnih podataka na svim lokacijama. Drugim rečima, omogućava razmenu bitnih i željenih podataka između centrale i dislociranih objekata, centralizaciju šifarnika, cenovnika, poslovnih knjiga, lagera, i slično.

Proces prenosa vrši se u par koraka:

  • Eksport podataka iz baze u .xml formatu
  • Kriptovanje podataka
  • Pakovanje podataka u .zip format
  • Prenos podataka na zadatu lokaciju
  • Raspakivanje podataka na lokaciji
  • Import podataka u bazu

 

U celom procesu podaci se backup-uju tako da ne postoji mogućnost gubljenja podataka u slučajevima prekida komunikacije ili otkazivanja računarske opreme.

Kategorije: ERP