Kadrovska Evidencija • Softver modul

Kadrovska evidencija je podsistem Hubie ERP softverskog rešenja u kome se na moderan i lak način vodi kompletna evidencija kadrova u skladu sa svim zakonskim obavezama.

 • podaci o zaposlenima (lični podaci, socijalni podaci, podaci o deci)
 • podaci o obrazovanju svakog zaposlenog (završenoj školi, stepenu stručne spreme)
 • podaci o radnom odnosu zaposlenog (datum zasnivanja i prestanka radnog odnosa, način zaposlenja, vrsta radnog status, radni staž u firmi i van nje)
 • sistematizacija poslova (predviđena stručna sprema, koeficijent sa datumom važnosti)
 • podaci o rasporedu zaposlenog (organizaciona jedinica, raspored zaposlenog, datum rasporeda)

 • pregledi radnika po stepenu stručne spreme
 • pregled kvalifikacione strukture po organizacionim jedinicama
 • pregled radnika po sistematizaciji
 • pregled nedefinisanih (neraspoređenih) radnika
 • pregled strukture zaposlenih po polu
 • pregled fluktuacije

Šta više, ako vam je potreban drugačiji ili neki specifičan izveštaj koji nije deo ovog podsistema, možete ga sami kreirati korišćenjem generatora izveštaja.

Kategorije: ERP