Maloprodaja • POS kasa softver • Trgovina

Upravljanje maloprodajom deluje jednostavno? Za jednu prodavnicu možda, ali za upravljanje većim brojem maloprodajnih objekata, potrebno je imati kvalitetno i funkcionalno informaciono rešenje.

Europos je razvio i može svojim klijentima da ponudi Hubie POS, moderno softversko rešenje za maloprodajno poslovanje.

Spoj savremene tehnologije, znanja i iskustva, kao i više hiljada referentnih maloprodajnih lokacija koje funkcionišu na Hubie POS informacionom rešenju, dokaz su da smo i dalje kompanija lider u ovoj oblasti informacionih tehnologija.

Rešenje Hubie POS pruža brojne prednosti u odnosu na slicna konkurentska rešenja, a klijentu pruža sigurnost i mogućnost da u svakom trenutku može pratiti svoje poslovanje. Bilo da se radi o jednoj prodavnici, sa jednom kasom ili lancu maloprodajnih objekata sa više desetina kasa u sistemu.

Hubie POS se kod svih većih sistema može povezati sa Hubie ERP sveobuhvatnim višemodularnim softverskim rešenjem, a postoji i mogućnost povezivanja sa svim svetskim ili domaćim priznatim ERP rešenjima.

Kategorije: POS kasa