Zalihe • ERP softver

Evidencija zaliha omogućava kompletnu evidenciju i praćenje robe po različitim vrstama nosioca zaliha (magacin, magacin sirovina, maloprodajni objekat, poslovni partner, radnik itd.) Omogućava jednostavno definisanje novih tipova dokumenata, kontrolu nabavnih cena, automatsko formiranje predloga eksternog i internog poručivanja robe. Takođe omogućava adresiranja skladišta radi lakšeg prijema, evidencije i izdavanja robe.

Kategorije: ERP