Obračun Zarada • Softver modul

Modul Obračun Zarada u Hubie ERP sistemu omogućava obračun zarada, naknada zarada, kao i obračun kredita i obustava radnika. Moguće je posebno obračunavati akontacije i na kraju obračunati konačne isplate. Program takođe pruža mogućnost štampe raznih izveštaja, spiskova za banku, za blagajnu, štampu obrazaca za poresku upravu: PP OPJ, PP OD, PP OD1, M4, PPP. Takođe je moguće kreiranje virmana za poreze, doprinose, za isplatu na tekući račun radnika, kao i za kredite.

U modulu obračuna zarada, moguće je definisati:

  • poreze i doprinose, kao i njihovo grupisanje
  • vrste obustava
  • vrste obračuna i vrste rada
  • obračun zarada i kredita radnika
  • kreiranje virmana
  • štampa izveštaja za firmu: pregled poreza i doprinosa, rekapitulacije zarade
  • štampa izveštaja za radnika: isplatni listić
  • štampa izveštaja za banku: rekapitulacija isplate po bankama
  • štampa izveštaja za poresku upravu i PIO fond: PP OPJ, PP OD, PP OD1, M4, PPP

Kategorije: ERP