Obračun kamata

Obračun kamata je podsistem u informacionom sistemu Hubie ERP, u kome se obračunava kamata za izabranog poslovnog partnera, zbog prekoračenja valute plaćanja. Obračun kamata se vrši na osnovu definisanih kamatnih stopa, mesečnih ili na godišnjem nivou, za period koji je uključen u obračun.

 

Kategorije: ERP