POS Sistemi • Softver

Modul POS (Point of Sale) sistem omogućava kompletnu evidenciju, vođenje i praćenje rada jednog ili više maloprodajnih ili ugostiteljskih objekata.

Sistem koji automatizuje procese prodaje i to ne samo tačke i mesta prodaje, već kompletno poslovanje maloprodajnog ili ugostiteljskog objekta.

Obezbeđen je i jasan uvid u prednosti korišćenja bar-kod sistema: eliminisano je ručno beleženje i faktor ljudske greške, uspostavljena trenutna kontrola zaliha, postignuto pravovremeno i tačno infor­mi­sanje za menadžment, a zaposleni su zadovoljniji svojim radnim mestom.


U sistemu POS se nalaze:

 • Artikli
 • Robne grupe
 • Poslovni partneri
 • Porezi
 • Kasiri – Radnici
 • Konfiguracija kasa
 • Konfiguracija brzih tastera na kasama
 • Unos dokumenata koji obuhvata sve akcije vezano za unos, ažuriranje i obradu dokumentacije
 • Poručivanje robe
 • Popis kompletan i parcijalni
 • Nivelacije automatske
 • Prijava – Odjava kasira
 • Deklaracija pazara
 • Pražnjenje kase


Izveštaji u okviru sistema POS:

 • Specifikacija pazara
 • Specifikacija pazara – rekapitulacija
 • Prodaja po uslugama
 • Prodaja po artiklima
 • Prodaja artikala po robnim grupama
 • Listanje računa sa POS-a
 • Lager lista
 • Kartica artikla
 • Upit u stanje zaliha
 • KEPU – Knjiga evidencije prometa i usluga u Maloprodaji
 • Specifikacija dokumenata
 • Cenovnik artikala
 • Pregled dokumenata u periodu
 • Artikli sa promenjenom cenom na dan
 • Rekapitulacija godišnjeg popisa
 • Pregled otključanih dokumenata
 • Poređenje lagera i trgovačke – nivo artikla
 • Poređenje prodajne cene i poslednje kalkulacije

Kategorije: ERP