Nabavka

Softver za nabavku robe, komercijalni modul Hubie ERP sistema. Prati ceo ciklus nabavke od momenta poručivanja, preko praćenja dobavljačkih cena i uslova, ugovora sa dobavljačima, uvoza, prijema robe u sistem kao i krajnju distribuciju unutar sistema.

 • čuvanje podataka o nabavci artikala
 • vođenje troškova nabavke
 • rad sa prijemnim listovima i porudžbenicama
 • notiranje zahteva za ponudu
 • pregled veze između faktura i prijemnih listova
 • pregled fakturnih cena dobavljača
 • iznos zavisnih troškova za TNC

 • razlika cena u cenovniku i fakturi
 • nabavne kartice artikla
 • uporedni pregled poručivanja
 • nedostajući podaci za TNC

Kategorije: ERP