Prodaja

Modul prodaja omogućava centralno ili lokalno vođenje cena u sistemu sa neograničenim brojem podcenovnika, hijerarhiskom postavkom. Asortiman kao sastavni deo prodaje omogućava maksimalnu kontrolu asortimana u svim tipovima prodajnih i distributivnih objekata sa mogućnostima poput definisanja Regija, Linija snabdevanja i naravno Asortimanskih nivoa samih artikala. Akcijska prodaja robe, Rabatna politika i Nagradne igre čine softer za prodaju kompletnim u smislu pokrivanja potreba naših klijenata.

 • Cenovnici prodajnih cena
 • Cenovnici nabavnih cena dobavljača
 • Asortiman, Regije i Linije snabdevanja
 • Rabatna politika
 • Akcijska prodaja
 • Nagradne igre

 • Izmene u cenovnicima
 • Zahtevane promene cena
 • Asortiman objekta
 • Partner – mesto isporuke
 • Analiza prodaje
 • Prodaja po mesecima
 • Prodaja po partnerima
 • Analiza prodaje i lagera
 • Poređenje dva perioda
 • Prodaja i lager po lokacijama
 • Prodaja po mesecima sa zamenskim artiklima
 • Prodaja po mesecima finansijski

Kategorije: ERP