Program za restoran, kafić • ASP Commander Softver • Ugostiteljstvo

Europos više od dvadeset godina svojim klijentima koji se bave biznisom iz oblasti ugostiteljstva, plasira sveobuhvatno višemodularno rešenje pod nazivom ASP Commander.


ASP Commander restoranski softver

ASP Commander je savremeno informaciono rešenje za vodenje kompletnog poslovanja ugostiteljskih objekata. Koncipirano je tako da podržava najmodernije načine rada u ugositeljskim objektima putem korišćenja ekrana osetljivih na dodir, tzv. „touch screen koncept“, termalnih printera za proizvodna mesta, kao i bežičnih ručnih terminala – PDA uređaja za konobare.
ASP Commander je namenjen svim ugostiteljskim poslovnim objektima: restoranima, letnjim baštama, barovima, klubovima, diskotekama, kafićima, fast food restoranima, hotelima, rezortima i ostalim objektima u kojima se vrše ugostiteljske usluge bilo koje vrste.
ASP Commander vam omogućava brojne prednosti u poslovanju:

 • Kvalitetnija i profesionalnija usluga
 • Brži i efikasniji rad zaposlenih
 • Veći prometi
 • Zadovoljni klijenti
 • Bolja kontrola svih zaposlenih
 • Konstantno ažurno stanje svih zaliha
 • Uvid u robno-materijalno i finansijsko poslovanje
 • Brojne uštede i optimizacije
 • Savremen način poslovanja
 • Donošenje pravih poslovnih odluka korišćenjem neograničenih menadžerskih izveštaja
 • Profesionalan odnos prilikom instalacije
 • Kvalitetnu, efikasnu i preciznu obuku
 • Korisničko uputstvo u štampanoj i elektronskoj formi
 • Tehničku podršku 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno, 365 dana godišnje
 • Dugogodišnje partnerske odnose na najvišem nivou

Operativni rad

 • Definisanje grupa internih kartica
 • Definisanje internih kartica
 • Fakture iz restorana
 • Ažuriranje naplaćenih faktura iz restorana
 • Unos dokumenata ( robno )
 • Skidanje sa zaliha po normativima
 • Evidencija pazara
 • Knjiga ulaznih faktura
 • Knjiga izlaznih faktura
 • Procentualna masovna promena cena gotovih proizvoda
 • Kalkulacija prodajne cene gotovog proizvoda
 • Definisanje gotovih proizvoda
 • Definisanje normativa gotovih proizvoda
 • Određivanje cene gotovog proizvoda
 • Robne grupe gotovih proizvoda
 • Robne grupe artikala
 • Definisajne artikala
 • Poslovni partneri
 • Banke
 • Organizacione jedinice
 • Radnici restorana
 • Vrste poreza
 • Tarife
 • Grafikoni
 • Prodaja po gotovim proizvodima
 • Prodaja po gotovim proizvodima mesec-dan
 • Knjiga dnevnog prometa ugostitelja
 • Prodaja artikala po nabavnoj vrednosti
 • Pregled plaćanja preko računa
 • Poslovanje restorana
 • Promet po radnicima
 • Prodaja gotovih proizvoda ( specijalni izveštaji – top prodaja )
 • Izveštaji o razlici u ceni
 • Specifikacija računa po načinima plaćanja
 • Specifikacija pazara-excel izveštaji
 • Trenutno stanje pazara na kasama
 • Akontacija poreza
 • Pregled kalkulativnih elemenata gotovih proizvoda
 • Specifikacija dokumenata
 • Specifikacija ulaza
 • Upit u stanje zaliha kartica
 • Kartica artikla – pregled artikla
 • Lista minusnih i signalnih količina
 • Lager lista magacina repromaterijala
 • Lager po vrednosti ulaza i izlaza
 • Lista gotovih proizvoda
 • Predpopisna lista
 • Štampa kopije računa sa kase
 • Štampa kopije računa iz back office-a
 • Promena načina plaćanja
 • Promena načina plaćanja na računu u back office-u
 • Promena načina plaćanja na računu na kasi
 • Sistemska konfiguracija kasa
 • Glavna konfiguracija u restoranu
 • Konfiguracija restoranskih kasa
 • Funkcije kase
 • Definisanje brzih tastera kase
 • Ažuriranje stolova za pocket-pc
 • Mogućnost logovanja konobara putem magnetnih kartica
 • Mogućnost logovajna konobara preko numeričke tastature
 • Odabir reona
 • Pregled reona (odabir reona)
 • Pregled pazara konobara
 • Sto u stolu
 • Izmena računa
  • a. deljenje računa
  • b. prebacivanje računa sa stola na sto
  • c. promena broja osoba za stolom
 • Pregled računa na kasi
 • Promena rasporeda stolova
 • Dnevni pregled
  • a.    trenutni pazar na kasi
  • b.    prodaja gotovih proizvoda
  • c.    pregled poručenih gotovih proizvoda
 • Preuzimanje računa sa pocket pc uređaja
 • Jednostavan prikaz grupa i gotovih proizvoda
 • Odabir količine
 • Štampa porudžbine
 • Specifikacija
 • Lista artikala (pretraga gotovih proizvoda)
 • Upit u cenu
 • Storniranje (stavke računa ili celog računa)
 • Račun slip
 • Pregled računa
 • Promena konobara (prebacivajne računa sa konobara na konobara)
 • Loyality card sistem
 • Korekcija računa (procentualno uvećanje ili umanjenje računa)
 • Plaćanje
  • gotovina
  • virmanski
  • ček
  • kartica
  • kombinovano plaćanje
  • zatvaranje računa na goste hotela (ukoliko se ASP Commander modul koristi zajedno sa modulom HOBS)
 • Štampanje X izveštaja na fiskalnom štampaču
 • Štampanje Z izveštaja na fiskalnom štampaču
 • Štampanje izveštaja prodatih artikala u toku dana
 • Štampanje izveštaja programiranih artikala na fiskalnom štampaču
 • Štampanje dijagnostičkog izveštaja na fiskalnom štampaču
 • Štampanje periodičnog izveštaja na fiskalnom štampaču
 • Korekcija letnjeg/zimskog vremena na fiskalnom štampaču
 • Forsirano zatvaranje računa
 • Pražnjenje kase bez Z izveštaja

Kategorije: POS kasa, Ugostiteljstvo