Softver za Restoran, Kafići, Klub. Europos
 • Softver za Restoran, Kafići, Klub. Europos
 • POS softver za kafić, restoran, klub
 • Europos - ASP Systems Great Britain
 • ASP Commander hospitality food & bevarage software
 • POS UGOSTITELJSTVO. Softver za RESTORAN
 • Restoranski softver ASP Europos

Program za ugostiteljstvo • ASP COMMANDER • Softver za kafic, Restoran

Availability: Na zalihama
Product Code: Europos ASP Commander / restoranski softver

Europos više od dvadeset godina svojim klijentima koji se bave biznisom iz oblasti ugostiteljstva, plasira sveobuhvatno višemodularno softversko rešenje.

Europos - ASP Systems Great Britain

Europos – ASP Systems Great Britain

ASP Commander restoranski softver

ASP Commander je savremeno informaciono rešenje za vodenje kompletnog poslovanja ugostiteljskih objekata. Koncipirano je tako da podržava najmodernije načine rada u ugositeljskim objektima putem korišćenja ekrana osetljivih na dodir, tzv. „touch screen koncept“, termalnih printera za proizvodna mesta, kao i bežičnih ručnih terminala – PDA uređaja za konobare.
ASP Commander je namenjen svim ugostiteljskim poslovnim objektima: restoranima, letnjim baštama, barovima, klubovima, diskotekama, kafićima, fast food restoranima, hotelima, rezortima i ostalim objektima u kojima se vrše ugostiteljske usluge bilo koje vrste.
ASP Commander vam omogućava brojne prednosti u poslovanju:

 • Kvalitetnija i profesionalnija usluga
 • Brži i efikasniji rad zaposlenih
 • Veći prometi
 • Zadovoljni klijenti
 • Bolja kontrola svih zaposlenih
 • Konstantno ažurno stanje svih zaliha
 • Uvid u robno-materijalno i finansijsko poslovanje
 • Brojne uštede i optimizacije
 • Savremen način poslovanja
 • Donošenje pravih poslovnih odluka korišćenjem neograničenih menadžerskih izveštaja
 • Profesionalan odnos prilikom instalacije
 • Kvalitetnu, efikasnu i preciznu obuku
 • Korisničko uputstvo u štampanoj i elektronskoj formi
 • Tehničku podršku 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno, 365 dana godišnje
 • Dugogodišnje partnerske odnose na najvišem nivou

Operativni rad

 • Definisanje grupa internih kartica
 • Definisanje internih kartica
 • Fakture iz restorana
 • Ažuriranje naplaćenih faktura iz restorana
 • Unos dokumenata ( robno )
 • Skidanje sa zaliha po normativima
 • Evidencija pazara
 • Knjiga ulaznih faktura
 • Knjiga izlaznih faktura
 • Procentualna masovna promena cena gotovih proizvoda
 • Kalkulacija prodajne cene gotovog proizvoda
 • Definisanje gotovih proizvoda
 • Definisanje normativa gotovih proizvoda
 • Određivanje cene gotovog proizvoda
 • Robne grupe gotovih proizvoda
 • Robne grupe artikala
 • Definisajne artikala
 • Poslovni partneri
 • Banke
 • Organizacione jedinice
 • Radnici restorana
 • Vrste poreza
 • Tarife
 • Grafikoni
 • Prodaja po gotovim proizvodima
 • Prodaja po gotovim proizvodima mesec-dan
 • Knjiga dnevnog prometa ugostitelja
 • Prodaja artikala po nabavnoj vrednosti
 • Pregled plaćanja preko računa
 • Poslovanje restorana
 • Promet po radnicima
 • Prodaja gotovih proizvoda ( specijalni izveštaji – top prodaja )
 • Izveštaji o razlici u ceni
 • Specifikacija računa po načinima plaćanja
 • Specifikacija pazara-excel izveštaji
 • Trenutno stanje pazara na kasama
 • Akontacija poreza
 • Pregled kalkulativnih elemenata gotovih proizvoda
 • Specifikacija dokumenata
 • Specifikacija ulaza
 • Upit u stanje zaliha kartica
 • Kartica artikla – pregled artikla
 • Lista minusnih i signalnih količina
 • Lager lista magacina repromaterijala
 • Lager po vrednosti ulaza i izlaza
 • Lista gotovih proizvoda
 • Predpopisna lista
 • Štampa kopije računa sa kase
 • Štampa kopije računa iz back office-a
 • Promena načina plaćanja
 • Promena načina plaćanja na računu u back office-u
 • Promena načina plaćanja na računu na kasi
 • Sistemska konfiguracija kasa
 • Glavna konfiguracija u restoranu
 • Konfiguracija restoranskih kasa
 • Funkcije kase
 • Definisanje brzih tastera kase
 • Ažuriranje stolova za pocket-pc
 • Mogućnost logovanja konobara putem magnetnih kartica
 • Mogućnost logovajna konobara preko numeričke tastature
 • Odabir reona
 • Pregled reona (odabir reona)
 • Pregled pazara konobara
 • Sto u stolu
 • Izmena računa
  • a. deljenje računa
  • b. prebacivanje računa sa stola na sto
  • c. promena broja osoba za stolom
 • Pregled računa na kasi
 • Promena rasporeda stolova
 • Dnevni pregled
  • a.    trenutni pazar na kasi
  • b.    prodaja gotovih proizvoda
  • c.    pregled poručenih gotovih proizvoda
 • Preuzimanje računa sa pocket pc uređaja
 • Jednostavan prikaz grupa i gotovih proizvoda
 • Odabir količine
 • Štampa porudžbine
 • Specifikacija
 • Lista artikala (pretraga gotovih proizvoda)
 • Upit u cenu
 • Storniranje (stavke računa ili celog računa)
 • Račun slip
 • Pregled računa
 • Promena konobara (prebacivajne računa sa konobara na konobara)
 • Loyality card sistem
 • Korekcija računa (procentualno uvećanje ili umanjenje računa)
 • Plaćanje
  • gotovina
  • virmanski
  • ček
  • kartica
  • kombinovano plaćanje
  • zatvaranje računa na goste hotela (ukoliko se ASP Commander modul koristi zajedno sa modulom HOBS)
 • Štampanje X izveštaja na fiskalnom štampaču
 • Štampanje Z izveštaja na fiskalnom štampaču
 • Štampanje izveštaja prodatih artikala u toku dana
 • Štampanje izveštaja programiranih artikala na fiskalnom štampaču
 • Štampanje dijagnostičkog izveštaja na fiskalnom štampaču
 • Štampanje periodičnog izveštaja na fiskalnom štampaču
 • Korekcija letnjeg/zimskog vremena na fiskalnom štampaču
 • Forsirano zatvaranje računa
 • Pražnjenje kase bez Z izveštaja

1 recenzija za Program za ugostiteljstvo • ASP COMMANDER • Softver za kafic, Restoran

 1. 5 od 5

Dodaj recenziju