Europos softver - poslovni softver Beograd
Modul proizvodnja -Hubie ERP Srbija. Ikonica-128px

Proizvodnja modul

Brza i adekvatna obrada narudžbi kupaca uz blagovremenu i sigurnu dostavu, glavni su zadaci koje treba da omogući sektor distribucije i logistike u jednom savremenom preduzeću.

Transport i logistika je podsistem informacionog sistema Hubie ERP namenjen planiranju i praćenju distribucije robe.

Sastoji se od sledećih parametara:

 • Potrošnja goriva
 • Automatsko formiranje naloga za distribuciju na osnovu definisanih ruta
 • transport i logistika / softver

 • Nalog za utovar
 • Vozni park
 • Nosivost kamiona
 • Privatni vozni park
 • Spoljni vozni park
 • Transportne regije
 • Evidencija pravaca distribucije
 • Evidencija potrošnje goriva
 • Pregled potrošnje goriva po tipovima vozila
 • Pregled porudžbina za utovar
 • Pregled isporučenih porudžbina
 • Pregled distribucija paketa u periodu